Infora Research Group

O NAMA

INFORA je mlada kompanija nastala 2010. godine iz optimizacione divizije kompanije TIAC doo iz Novog Sada. Ona se prvenstveno bavi razvojem softverskih rešenja za racionalizaciju troškova i povećanje efikasnosti složenih sistema. Njena rešenja, koja su korisnički orijentisana (desktop aplikacije, web-bazirana rešenja), se u suštini oslanjaju na matematičko modelovanje realnih problema i njihovo rešavanje uz pomoć metoda matematičke optimizacije.

Prvi projekat kompanije INFORA je RouteCore koji je prvenstveno namanjen svakodnevnom planiranju distribucije. On olakšava rad dispečerima tako što automatski generiše optimizovane rasporede obilazaka tačaka u kojima se vrši isporuka i smanjuje troškove distribucije i do 25%. U modelovanju RoureCore-a, uzete su u obzir sledeće bitne karakteristike jednog distributivnog sistema: dostupnost proizvoda (sinhronizovanje sa proizvodnjom, praćenje termina izlaska proizvoda sa proizvodne linije), kapaciteti vozila (težinski, gabaritni,...), vremenska ograničenja (termini isporuke od-do, vremena potrebna za utovar istovar, vožnja u špicu, radno vreme vozača), lokacije za utovar (magacini, depoi, mesta pretovara) i još mnoge druge. Proizvod je pogodan i za planiranje obilazaka klijenata prilikom servisiranja (instalacije) ili prodaje (komercijala). Analiza i praćenje troškova su olakšani i transparentni, svakodnevne korekcije ruta postaju jednostavne kao i planiranje širenja distributivne mreže ili ulaska na nova tržišta. RouteCore se i dalje koristi u Danskoj.

Route Horizon je nov proizvod kompanije. Radi se o web baziranom alatu za optimalno rutiranje vozila dizajniranom u Single Page Application stilu. Route Horizon je korisnički orijentisana aplikacija sa interfejsom koji je vrlo jednostavan i lak za korišćenje. Namenjen je svim industrijama koje u skopu svog poslovanja svakodnevno obilaze različite lokacije. Ovaj proizvod razvijen je u saradnji sa vodećom logističkom firmom u regionu, tako da je prilagođen realnim problemima i zahtevima korisnika. Za razliku od RouteCore softvera, Route Horizon ima i mod manuelne korekcije koja omogućava korisniku da ručno podesi generisani plan realizacije ukoliko postoji potreba za tim. Route Horizon je trenutno u fazi Beta testiranja. Detaljnije o ovom proizvodu možete pogledati na www.routehorizon.com

INFORA tim sastoji se od osam članova koji rade u Novom Sadu i u Subotici. Višegodišnje praktično i teorijsko iskustvo u rešavanju problema iz oblasti optimizacije čini INFORA-u jedinstvenom kompanijom u regionu.

INFORA je 2016. godine u svoje poslovanje uvela ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija za poslove vođenja projekata iz oblasti razvoja i implementacije softverskih rešenja. Time se kompanija obavezala na preduzimanje svih potrebnih mera kojima će zaštiti svoje poslovne podatke, kao i svojih poslovnih partnera, u svim aspektima poslovanja, tretirati ih kao tajne i čuvati njihov integritet.

Politika kvaliteta

UPOZNAJTE TIM

Nebojsa Gvozdenovic

NEBOJŠA GVOZDENOVIĆ
Osnivač i izvršni direktor

Doktorirao Matematičku optimizaciju na Univerzitetu u Amsterdamu.
Ima preko 10 godina iskustva na projektima gde je matematička optimizacija primenjena u industriji.

Anita Matt

ANITA MATT
Menadžer projekta

Mr Matematike
Ima preko 8 godina iskustva na poslovima menadžera projekta, vođe tima i koordinatora u različitim ICT projektima.

Dejan Brcanov

DEJAN BRCANOV
Algoritmi optimizacije

Dr Algoritmi optimizacije za lance snabdevanja
Ima nekoliko godina iskustva u matematičkom modelovanju i optimizaciji problema distribucije u lancu snabdevanja.

Karlo Bala

KARLO BALA
Algoritmi optimizacije

Master Informatike
Stručnjak za algoritme i strukture podataka.

Zarko Milovanovic

ŽARKO MILOVANOVIĆ
Junior Developer (Front End)

Dipl. ing. Elektrotehnike i računarstva
Ima nekoliko godina programerskog iskustva.

Srdjan Tertei

SRĐAN TERTEI
Senior Developer (Database)

Master ing. Elektrotehnike i računarstva
Ima više od 10 godina iskustva u radu sa bazama podataka i razvijanju programa.

Nenad Mirkov

NENAD MIRKOV
Senior Developer (Map Service)

Master Poslovne informatike
Stručnjak za rad sa mapama.

Vesna Tertei Rudinski

VESNA TERTEI RUDINSKI
Junior Developer

Ing. Industrijskog menadžmenta
Ima više godina iskustva u kreiranju GUI-a, web dizajniranju i kodiranju.

PROIZVOD

Jednostavna aplikacija za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom. Route Horizon pomaže kompanijama da smanje ukupne troškove logističkih aktivnosti. Prilagođavanjem vremenskih intervala u okviru kojih se mora izvršiti zadatak, dužine trajanja izvršenja zadatka, kapaciteta vozila i predmeta koji se dostavljaju, rute mogu precizno da se podešavaju dok se ne postignu NAJBOLJI REZULTATI u skladu sa trenutnim resursima korisnika.

www.routehorizon.com

PARTNERI

TIAC

TIAC group

TIAC je softverska kompanija, sa skoro 100 uspešnih projekata širom sveta i velikim iskustvom u širokom spektru tehnologija, domena i sektora. Fokusirana je na najsavremenije tehnologije, visoke standarde u razvoju softverskog poslovanja i dobre unutrašnje procese.

Poslovni inkubator

Poslovni inkubator Novi Sad

Poslovni inkubator Novi Sad je namenjen onima koji imaju inovativne ideje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ili kreativne industrije. Ulaskom u poslovni inkubator obezbeđuje se lakši pristup resursima koji su neophodni za brži i bolji razvoj nove kompanije.

KONTAKT

INFORA d.o.o.

Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 3000 303

office@routehorizon.com info@routehorizon.com
Pratite nas: Facebook | Linkedin