ZAŠTO INFORA?

Predanost

Svoje poslovanje smo podredili svojim klijentima. U svakom trenutku znate da tim iskusnih profesionalaca radi za Vas. Fokusirani smo na vaše jedinstvene potrebe. Sledite primer uspešnih kompanija koje su svoje poverenje poverile nama.

Usluge

Pred sebe smo postavili izazov da pružimo kvalitetnu uslugu za pronalaženje pravih rešenja koristeći odgovarajuće tehnologije.
Naš portfolio usluga obuhvata:
Konsalting za stručna rešenja
Projektni menadžment
Razvoj softvera
Prilagođene/ugrađene aplikacije
Mobilne aplikacije
Korporativne obuke

Tehnologija

Tehnologija je uvek bila u središtu našeg postojanja i trudimo se da tako i ostane. Inforin tim se sastoji od profesionalaca sa iskustvom u najrazličitijim tehnologijama koje se kreću od mainframe do web servisa za razvoj u najnovijim mobilnim platformama. Mi kontinuirano pratimo razvoj naših ljudi i podstičemo ih da ažuriraju znanje i upoznaju se sa novim tehnologijama tako da i naši klijenti mogu imati koristi od toga.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta i bezbednosti informacija

INFORA je 2016. godine u svoje poslovanje uvela ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija za poslove vođenja projekata iz oblasti razvoja i implementacije softverskih rešenja. Time se kompanija obavezala na preduzimanje svih potrebnih mera kojima će zaštiti svoje poslovne podatke, kao i svojih poslovnih partnera, u svim aspektima poslovanja, tretirati ih kao tajne i čuvati njihov integritet.

Ko smo mi?

INFORA je mlada kompanija nastala 2010. godine iz optimizacione divizije kompanije TIAC doo iz Novog Sada. Infora se bavi razvojem softverskih rešenja za racionalizaciju troškova i povećanje efikasnosti složenih sistema. Naš tim se sastoji od sedamnaest članova od kojih većina već pet godina radi zajedno. Koristimo agilne metode u razvoju što podrazumeva vrlo intenzivnu saradnju sa klijentima. Svi Route Horizon proizvodi su namenjeni optimizaciji logističkih procesa u različitim industrijama od klasične kapilarne distribucije do transporta useva sa njiva u silose i fabrike. Naša rešenja su kompleksna i sastoje se iz više različitih web i android aplikacija koje povezujemo sa postojećim rešenjima klijenata putem web servisa.

Klijenti